BilgilerGENEL
Trend

Basit Usul işletme Defteri Örneği Nasıl Yapılır ?

İşletme defteri örneği işletmelerin bilmesi gerektiği bir konu onun için makalemizi inceleyiniz.

Basit Usul işletme Defteri Örneği Nasıl Yapılır ?

Basit Usul işletme Defteri Örneği Nasıl Yapılır ? İşletme defteri örneği, ikinci sınıf tüccarların tuttukları bir defter olmaktadır. İkinci sınıf tüccarlar bu defter ile ekonomik hareketlerini görebilmektedir. Vergi Usul Kanunu Tüccarları birinci ve ikinci sınıf olarak ayırmaktadır. Birinci sınıf tüccarlar bilanço esasına göre kayıt tutmakta ve ikinci sınıf tüccarlar ise işletme hesabına göre defterlerini tutmaktadırlar.

Tüccarların sınıf değiştirmesi olası olmaktadır. Birinci sınıf tüccarların ikinci sınıfa geçmesi amacıyla iş hacminde azalma olması gerekmektedir. Birinci sınıf olan bir tüccar, bir hesap devrenin iş hacmi belirli olan orandan az olması ve üç devre iş hacminin belirli olan orandan düşük olması halinde bilanço esasına tabiyken işletme esasına tabi olabilmektedir.

İşletme Defteri Nasıl Yazılır?

İşletme defteri nasıl yazılır sorusu ikinci sınıf tüccarların merak ettiği bir soru olmaktadır. İkinci sınıf tüccarlar bilanço defteri tutmamakta, işletme defteri tutmakta ve bu defter tutulurken tek doğrultulu kayıt sistemi kullanılmaktadır. Giderler ve gelirler işletme defterinin değişik sayfalarına kayıt edilmektedir.

İşletme defterine kayıt edilmesi gereken bilgiler,

Gelir ve giderler
İşçilik ücretleri
Mal alım satımları
Amortismanlar
olarak sıralanmaktadır. Gelir ve giderler mükelleflerin bir sene içerisinde katlandıkları gideri ve elde ettiği geliri deftere kaydetme prosedürü olmaktadır. İşçilik ücretleri olarak ise brüt ücret ve işveren maliyeti olarak deftere kaydedilmektedir. Mal alım satımlarında mal alımları defterin gider kısmına, satışlar ise gelir kısmına kayıt edilmektedir. Amortismanlarda da tabi olan kıymetler işletme defterine alım bedeli olarak kaydedilmemekte, şunlar üzerinden meşru orana göre hesaplanan yıpranma payı tutarı deftere gider olarak işlenmektedir.

İşletme Defterine Hangi Belge İşlenir

İşletme defteri örneği ile beraber bu defterde hangi belgelerin bulunması gerektiği de insanların tetkikini yaptığı mühim bir mevzu olarak bizlerin karşısında yer alıyor. İşletme defterine hangi belgeler işlenir sorusu hem muhasebecileri hem de tüccarları ilgilendirmektedir. İşletme defteri ciltli, sayfaları karşılıklı ve numaralı olan bir defte olmaktadır. Defterin karşılıklı olan sayfalarının sol yönü gider bölümünü, sağ yönü ise gelir bölümünü oluşturmaktadır. İşletme defterinde her sayfanın ilk satırı bir önceki sayfanın toplamının devredildiği devreden toplam satırı, son satır da sayfa toplamının yazıldığı toplam satırı olarak isimlendirilmektedir.

Deftere işlenen giderler, işletme hareketlerini yürütmek amacıyla oluşturulan ve belirli bir devreye ait olan varlık ve hizmet kullanımının maddi olarak ifade edilme biçimi olmaktadır. Yani işletme, satışını yaptığı malların temini amacıyla ve başka faaliyetler amacıyla birtakım harcamalar yapmakta ve bu harcamalar gider olarak deftere işlenmektedir.

İşletmeler kar hedefi taşımaktadır ve kar hedefi taşıyan işletmelerin, kar elde etmeleri amacıyla birtakım harcamaları yapması gerekmektedir. İşletmenin yapmış bulunduğu harcamalar ise gider kaydı olarak deftere işlenmektedir. Tüccarın mal alım satım işi yapması halinde devre başı sahip bulunduğu mallar, gider sayfasının ilk satırına satın alınan mal olarak kaydedilmektedir.

İşletme Defteri Gelir Gider Örnekleri

İşletme defteri gelir gider misalleri defterin gelir ve gider kısımlarına nelerin yazılacağının tam olarak anlaşılması adına verdiği misaller olmaktadır.

Gider misalleri olarak,

İş yeri kirası

Elektrik, su, telefon, ısıtma giderleri,
Mal alış bedeli, nakliye, komisyon
İş yeri sigortası
Personele ödenen ücret
İşletme faiz ödemeleri
saseneırken gelir misalleri olarak da,

Satılan mal ve hizmet bedeli

Faiz gelirleri

Hesaplanan KDV tutarı

İşletmeye ait sabit kıymetlerin satış tutarı

Sasenemaktadır.

İşletme Defteri Dönem Sonu İşlemleri

İşletme defteri devre sonu işlemleri, işletmenin senesonu envanteri gerçekleştirdikten sonra hesap özetinin de çıkarılması ile başlamaktadır. İşletme hesap özetinin gider sayfası ve gelir sayfası toplamları alınmakta ve gelir gider arasındaki fark hangi doğrultu az ise o kısma yazılarak denk duruma getirilmektedir. Gelirin çok olması halinde aradaki fark gider kısmına kar olarak kayıt edilmekte, giderin çok olması halinde aradaki fark gelir kısmına zarar olarak kayıt edilmektedir. Gelir bölümünün çok çıkması halinde işletme kar elde etti manası taşımakta ve gider bölümünün çok çıkması halinde işletme zarar elde etti manası taşımaktadır. Zarar eden işletmenin birtakım halleri gözden geçirmesi gerekmektedir.

örnek dosyaya aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Isletme-Defteri-Ornegi

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

reklam engelemeyi kapatın az da olsa destek olunuz.