Sosyal MedyaBilgilerGENELSosyal Yardim HaberleriSosyal YardımlarYardımlar

Bilmediğimiz Tüm Sosyal Yardımlar Ve Sosyal yardımlar neleri kapsıyor?

Sosyal yardımlar, Aile, Çalışma Bakanlığı’nın gereksinim sahibi şahıslara tahsis ettiği yardımların bütününü ifade etmektedir.

Bilmediğimiz Tüm Sosyal Yardımlar Ve Sosyal yardımlar neleri kapsıyor?

Bilmediğimiz Tüm Sosyal Yardımlar Ve Sosyal yardımlar neleri kapsıyor? Sosyal yardımlar, Aile, Çalışma Bakanlığı’nın gereksinim sahibi şahıslara tahsis ettiği yardımların bütününü ifade etmektedir. Eğitim yardımları, aile yardımları, engellilere yönelik yardımlar, özel hedefli yardımlar, sıhhat yardımları ve yabancılara yönelik yardımlar olmak üzere 6 başlık altında toplanan sosyal yardımlar, koşulları amacıylada alan vatandaşlar amacıyla geçerli olmaktadır. İşte, sosyal yardımlar ile alakalı birtakım bilgiler

Sosyal Yardımlar, gereksinim sahibi vatandaşlara uygulama çeşitlerine göre tahsis edilmektedir. Besin, barınma, yakacak gibi asli gereksinimleri da amacıylae alan bu yardımlar, çoğu uygulama türünde verilmektedir. İşte, sosyal yardımlar ile alakalı birtakım bilgiler

SOSYAL YARDIMLAR NELERİ KAPSIYOR?

Sosyal yardımlar, eğitim yardımları, Aile yardımları, engellilere yönelik yardımlar, özel hedefli yardımlar, sıhhat yardımları ve yabancılara yönelik yardımlar olarak 6 başlıkta toplanmaktadır. İşte, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan alınan o yardımlar ile alakalı birtakım bilgiler

AİLE YARDIMLARI

Besin Yardımları

İhtiyaç sahibi ailelerin asli besin greksinimlerinin karşılanması hedefiyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca verdiği desteklerdir. Ramazan ayı ve Kurban Bayramı evvel senede iki kez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarına bu nedenle ek kaynak aktarılmaktadır.

Barınma Yardımları

Oturulamayacak derecede eski bakımsız ve sıhhatsız evlerde hayat sürdüren muhtaç vatandaşlara evlerinin bakım ve onarımı amacıyla ayni ya da nakdi olarak oluşturulan yardımlardır. Bu yardım uygulaması yardımıyla evlerinin bakımını yapamayacak halde olan ve kötü şartlarda hayatını idame ettiren vatandaşlar sıhhatli ve sıcak bir hayat ortamına kavuşmaktadır.

Sosyal Konut Projesi

Sosyal emniyeti olmayan, muhtaç halde tespit edilen vatandaşlara T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi vasıtasıyla ev yapımını kapsamaktadır.

Yakacak Yardımları

2003 senesinden itibaren Türkiye Kömür İşletmelerinden sağlanan kömür SYD Vakıfları aracılığı ile gereksinim sahibi ailelerin kışlık yakacak gereksiniminin karşılanması hedefiyle hane başına en az 500 kg olmak üzere dağıtılmaktadır. Hem de fakir ailelere yakacak yardımı uygulaması ile ülkemizin atıl vaziyetteki yeraltı kaynakları ekonomiye kazandırılmakta; ulaşım sektörüne ve istihdama ciddi katkı sağlanmaktadır.

Eşi Vefat Etmiş Kadınlar Yönelik Yardım Programı

Kadınların fakirluktan daha çok etkilendiği gerçeğinden hareketle oluşturulan “Eşi Vefat Etmiş Kadınlar amacıyla Bir Nakit Sosyal Yardım Programı Geliştirilmesine Yönelik Araştırma Projesi” Boğaziçi Üniversitesi ile işbirliği içerisinde yürütülmüş ve 2010 senesi Aralık ayı itibarıyla proje tamamlanmıştır. Projenin tamamlanmasını müteakip delile dayalı sosyal siyaset zihniyeti çerçevesinde, 29.12.2011 tarih ve 2011/8 sasenesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulu kararı ile eşi vefat etmiş bayanlara yönelik derli toplu nakdi sosyal yardım uygulaması başlatılması kararı alınmıştır. 2012 senesi Şubat ayı itibarıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları doğrulusunda vatantaşların müracaatları alınmaya başlanmıştır.

Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Yardım Programı

2013 senesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca mecburi askerlik hizmetini yürüten er ve erbaşların gereksinim sahibi ailelerine yönelik derli toplu nakdi yardım uygulaması başlatılmıştır. Askere giden şahıs evli ise, uygulamadan resmi nikâhlı eşi faydalandırılır. Askere giden şahıs bekâr işe müracaat evvelceliği annenindir; anne hayatta değil ise baba müracaatte bulunabilir.

Öksüz ve Yetim Yardımı

Annesi ya da babası vefat etmiş çocuklara yönelik yürütülen derli toplu ve nakdi sosyal yardım uygulamasıdır.

Doğum Yardımı

633 sasenesi Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ek-4’üncü maddesi tarafında 15/052015 tarihinden itibaren Türk vatantaşlarına ve mavi kart sahiplerine, canlı doğan birinci çocuğu amacıyla 300.-TL, ikinci çocuğu amacıyla 400.-TL, üçüncü ve ileri çocukları amacıylase 600.-TL tutarında doğum yardımı yapılmaktadır.

Doğum yardımı, 15/05/2015 tarihinde ve ardından gerçekleşen canlı doğumlar amacıyla verilmektedir. Fakat ödemeye temel çocuk sırasının tespitinde, 15/05/2015 tarihinden evvelce doğmuş olan çocuklar da sıralamaya dâhil edilmektedir.

Doğum yardımı annenin sağ ve Türk Vatandaşı olması halinde anneye verilmekte, müracaatlar ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, Sosyal Hizmet Merkezleri ve vatandışında Konsolosluklar vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan bireylerin müracaatları ise alakalı kurumlarına yapılmaktadır.

EĞİTİM YARDIMI

Yoksul kesimlerin eğitim imkânlarına erişilebilirliğinin düşük olması eğitimde fırsat eşitliğini ortadan kaldırmakta ve fakirluğun jenerasyondan nesle aktarılmasının önüne geçilmesinde en büyük sorunu teşkil etmektedir. Etkili bir sosyal yardım siyasetsı oluşturulmasında ve fakirlukla mücadelenin başarılı olmasında eğitim etkeni kritik bir ehemmiyet taşımaktadır. Bu kapsamda oluşturulan uygulamalara dair bilgi alçakta sunulmuştur:

Eğitim Materyali Yardımı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları vasıtasıyla yardım etmeye muhtaç ailelerin çocuklarının önlük, ayakkabı, kıyafet, çanta, kırtasiye gibi asli okul gereksinimleri karşılanmaktadır.

Şartlı Eğitim Yardımı

Nüfusun en fakir % 6’lık kesiminde yer alan ve parasal imkânsızlıklar nedeniyle çocuklarını okula gönderemeyen ailelere, çocuklarının okula devam etmeleri koşuluyla, “Şartlı Eğitim Yardımı” yapılmaktadır. Ödemeler Ziraat Bankası ve PTT’ler aracılığı ile direkt olarak anneler adına açılan hesaplara yapılmaktadır. Kız çocuklarına oluşturulan yardım miktarı erkek çocuklarına oluşturulan yardım miktarından daha yüksektir.

Öğle Yemeği Yardımı

1997 senesinde başlatılan 8 senelik asli eğitimdeki taşımalı eğitim uygulaması kapsamında okulların olduğu merkezlere taşınan fakir öğrencilere öğle yemeği verilmesini sahibi olan bu uygulama 2003–2004 öğretim senesinden itibaren kaynağı Sosyal Yardımlaşma ve DayanışmayI Teşvik Fonundan karşılanmak üzere il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri doğrulusunda yürütülmektedir.

Ücretsiz Kitap Yardımı

2003–2004 eğitim-öğretim senesinden itibaren kaynağı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan aktarılmak hedefiyle MEB doğrulusunda ilköğretim öğrencilerinin kitapları bedava verilmektedir.

Öğrenci Barınma, Taşıma, İaşe Yardımı

Taşımalı sistem dışında kalan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin ulaşım, öğle yemeği, barınma vb. gereksinimlerine yönelik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca verdiği desteklerdir.

Engelli Öğrencilerin Okullarına Ücretsiz Taşınması

“Özel Eğitime Gereksinim Duyan Öğrencilerin Okullara Erişiminin Sağlanması İçin Ücretsiz Taşınması Projesi” Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü, (mülga) Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü işbirliği ile 2004–2005 eğitim öğretim senesinden itibaren uygulanmaktadır.

Yurt Yapımı

Ortaöğrenim öğrencilerine yönelik olarak vatan gereksinimi tespit edilen yerlerde Sosyal Yardımlaşma ve DayanışmayIa Teşvik Fonu kaynaklarıyla 100, 200 ve 300 şahıs kapasiteli vatanlar yapılmaktadır.

YAŞLI VE ENGELLİLERE YÖNELİK YARDIMLAR

Yaşlılık Yardımı

65 yaşını doldurmuş olan,
Nafaka bağlanmamış ya da nafaka bağlanması olası olmayan,
2828 sasenesi Kanun kapsamında harçlık almayan,
Sosyal emniyet kurumlarından bir gelir ya da aylık ile alakalın yararlanmayan,
Uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan,
Kendisi ve eşi ehemmiyete alınmak hedefiyle şahıs başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olan Türk vatantaşlarına bağlanır.

2022 sasenesi Kanun Kapsamında Uygulanan Engelli Yardımları

1. %40-%69 arası orhemen engeli tespit edilen vatandaşlara yönelik ödemeler

2. %70 ve üzeri oranda engeli tespit edilen vatandaşlara yönelik ödemeler

3. 18 Yaş Altı Engelli Yakını Yardımı


Silikozis Hastalarına Yapılan Yardımlar

Mayıs 2011’e kadar 3 aylık sürede müracaat yapan şahıslara yönelik sürdürülen yardımlardır. Bu yardımlara yeni müracaat alınmamaktadır.

Evde Bakım Yardımı

2828 sasenesi Kanunun Ek 7 nci maddesi hükmü ve alakalı mevzuatı gereği yürütülen evde bakım yardımına dair iş ve işlemler Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri doğrulusunda yerine getirilmektedir.

ÖZEL AMAÇLI YARDIMLAR

Aşevleri

Aşevleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları doğrulusunda işsizliğin ve fakirluğun dikkat çekici olarak yaşandığı yerlerde ihtiyar özürlü kimsesiz ve muhtaç vatandaşlara günlük sıcak Yemek verilmesi hedefiyle işletilmektedir.

Afet Yardımları

Toplumsal hayatın hiç beklenmedik bir hemen meydana çıkan ve insanlar doğrulusunda da engellenemeyen, normal hayatı ve insan hareketlerini durduran ya da kesintiye uğratan doğal, teknolojik ya da insan kaynaklı hadiseler nedeniyle meydana çıkan asli gereksinimlerin karşılanmasına yönelik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca verdiği desteklerdir.

Acil Durum Yardımları

Normal hayat akışı içerisinde bir anda meydana çıkan, toplumun bir kesiminin ya da bir hanenin hareketlerini ya da hayatını olumsuz etkileyen hadiseler ve bu hadiselerın meydana getirdiği kriz durumları nedeniyle meydana çıkan asli gereksinimlerin karşılanmasına yönelik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca verdiği desteklerdir.

Terör Zararı Yardımı

Terör hadiselerından etkilenen, evlerini terk etmek mecburiyetinde kalan ve asli greksinimlerini karşılamakta güçlük çeken vatantaşların acil greksinimlerinin karşılanması hedefiyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca verdiği desteklerdir.

Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik Yardımlar

Şehit yakınları ve gazilerin acil ve asli greksinimlerinin karşılanması hedefiyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca verdiği desteklerdir.

SAĞLIK YARDIMLARI

Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik Yardımlar

Şehit yakınları ve gazilerin acil ve asli greksinimlerinin karşılanması hedefiyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca verdiği desteklerdir.

Genel Sıhhat Sigortası (GSS) Prim Ödemeleri

Sıhhat yardımı kapsamında; yeşil kartla karşılanmayan ve yeşil kartı olmayan vatantaşların ödeme güçlerini aşan sıhhat giderleri ile sosyal güvenceden yoksun vatantaşların ilaç ve tedavi giderleri karşılanmaktayken 01.01.2012 tarihi itibarıyla 5510 Sasenesi Kanunun GSS hükümlerinin yürürlüğe girmesi ile beraber bütün vatantaşların tedavi ve sıhhat hizmeti bedelleri GSS kapsamına alınmıştır. Bu çerçevede sosyal emniyeti olmayan ve gelir ölçütü koşulunı gerçekleştiren vatantaşların sıhhat sigortası primleri Bakanlığ doğrulusunda Sosyal Emniyet Kurumuna (SGK) ödenir.

Şartlı Sıhhat Yardımı

Şartlı Sıhhat Yardımı kapsamında, nüfusun en fakir kesiminde yer alan ailelere 0-6 yaş arası çocuklarını derli toplu olarak sıhhat kontrollerine götürmeleri koşulu ile derli toplu nakit para yardımı yapılmaktadır. Ödemeler Ziraat Bankası ve PTT’ler aracılığı ile direkt olarak anneler adına açılan hesaplara yapılmaktadır.

YABANCILARA YÖNELİK YARDIMLAR

Sosyal Uyum Yardımı

Sosyal Uyum Yardımı, Avrupa Birliği (AB) doğrulusunda finanse edilen ve BM Dünya Besin Programı (WFP), Türk Kızılayı ve ASPB arasında oluşturulan ortaklıkla oluşturulan bir yardım uygulamasıdır. Söz hususu yardım uygulaması AB doğrulusunda fonlanan en yüksek bütçeli insani yardım operasyonudur ve 2018 senesinın sonuna kadar devam etmesi beklenmektedir.

Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardımı

Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardımı, AB doğrulusunda finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Türk Kızılayı, MEB ve ASPB arasında oluşturulan ortaklıkla oluşturulan bir yardım uygulamasıdır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı doğrulusunda 2000’li senesinin başından bu yana Türk toplumundaki dezavantajlı ailelere, çocuklarını okula derli toplu göndermeleri koşuluyla, Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) desteği sağlamaktadır.

Şartlı Eğitim Yardımı Programının Suriyeli ve başka yabancılara yaygınlaştırılması kapsamında, 2017 senesi Mayıs ayı itibarıyla Suriyeli ve başka mülteci çocukların da uygulamaa dahil edilmesi kararlaştırılmıştır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

reklam engelemeyi kapatın az da olsa destek olunuz.