İş ve İşçilerBilgilerÇalışanGENEL

İŞ VE İŞÇİ HAKLARI NEDİR?

İşçi hakları ve özellikle işten çıkartılmış olan işçilerin sahip bulunduğu haklar birtakım sorun yaşanan

İŞ VE İŞÇİ HAKLARI NEDİR?

İŞ VE İŞÇİ HAKLARI NEDİR? İşçi hakları ve özellikle işten çıkartılmış olan işçilerin sahip bulunduğu haklar birtakım sorun yaşanan iş bölgelerinde işveren doğrulusunda göz ardı edile bilmektedir. Bu gibi halların yaşanmaması ve işçilerin sahip oldukları hakları koruyabilmesi gerekmektedir. Bu yüzden iş ve işçi haklarına ve işverenlerin gerçekleştirmeyle yükümlü oldukları prosedürlerin bilinmesi hem işçinin hem işverenin hem şirketin sorunsiz proseslerle işe alım ve işten çıkartma hallarını yürütmesini sağlayacaktır.
İşçilerin sahip oldukları meşru hakları ve bu hakların ne işe yaradıklarını sizlerle paylaşmak amacıyla aynı başlık altında topladık. Fakat sahip olunan haklar yaşanan hallere ve eylem proseslerine göre değişmektedir.

İşçilerin Bilmesi Gereken Hakları Nelerdir?

İşe İade Hakkı

İşveren, sahip olunan işçi ile olan iş sözleşmesini feshetmek ve işçinin çıkışını sağlamak istiyorsa bu prosedür amacıyla gerektiğini sebep olarak açıkça sunmalıdır. Eğer işçi rastgele bir sebep belirtilmeksizin işten çıkartıldı ise iş feshinin gerçekleştirildiği tarihten itibaren bir ay geçerli olacak vakit amacıylade işe iade talebinde bulunabilme hakkına sahiptir.

Mobbing Nedeniyle Manevi Tazminat Hakkı

Her şirket ve firma içeriğinde yaşanabilecek bir sorun olan Mobbing, çalışanların psikolojik olarak baskı altında kalması nedeni ile rahatsızlık hayatası halidur. İşçilerin rahatsızlık amacıylade çalışmaya devam etmeyecekleri bir hal amacıylade olduklarını bildiklerinden yapılan bu eylemler işveren ya da başka işçiler doğrulusunda yapılabilmektedir. Her iki halde da Mobbing gören işçinin haklarının işveren doğrulusunda korunması ve lüzumluliklerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde işçi yaşadığı psikolojik şiddet hali amacıyla manevi tazminat talebinde bulunma hakkına sahiptir.

Hafta Tatili Ücreti Hakkı

İşçilerin haftalık olarak tespit edilen 7 günlük vakit dilimi amacıylade 24 saati tamamlayacak şekilde hafta tatili izni bulunmaktadır. Eğer işveren doğrulusunda işçi bu vakit amacıylade çoktan çalıştırılıyorsa standart günlük ücretinin %50’si oranında daha çok ödeme yapmak, mesai ücreti olarak lüzumlu ödemeyi sağlamalıdır. Aksi takdirde işçi dava açarak hak talebinde bulunabilir.

İhbar Tazminatı Hakkı

İşçi ve işveren doğrulusunda sebep belirtilmeden feshedilecek sözleşmelerde, sözleşme vakitıne uyumalıdır. İşçi işten çıkacağı hallerde bunu işverene bildirmelidir. İhbar vakitleri işçilerin çalışma vakitlerine göre değişiklık göstermektedir.

Sendikal Tazminat Hakkı

İşçiler anameşru bir hak olarak sendika delegesi olabilirler. İşverenler bu üyelikler nedeni ile işçiler üstünde hak konusu ile ilgili ayrıcalıklar sağlayarak değişik hükümler veremez. Sendika delegesi olması nedeniyle işten çıkartılma ya da ayrımcılık hayata hali olan işçiler 1 senelik çalışma ücretleri tutarında sendikal tazminat talebinde bulunma hakkına sahiptir.

İşsizlik Ödeneği Hakkı

İşçi en az 4 ay çalıştığı iş yerinden kendi talebi dışında çıkartıldıysa, en az 600 günlük bir işsizlik sigortası primi ödenmiş ise işçi işten çıkartıldıktan sonra işsizlik ödeneği hakkı talebinde bulunabilmektedir. Şartlar işçi haline ve ödenen primlerin incelenmesine göre kararlaştırılıp değişiklık göstermektedir.

Kıdem Tazminatı Hakkı

İşçi hakları arasında en mühim olarak görülebilecek hak kıdem tazminatı hakkıdır. İşçi bir senedan çok çalıştığı iş yerinden haklı bir sebep olmaksızın çıkartıldığında kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Kıdem tazminatı işçinin aldığı 30 günlük brüt ücret üstünden hesaplanmakta olup çalışma vakitıne ve o seneki şartların bağlılığına göre ödeme ücreti değişmektedir.

Fazla Çalışma Ücreti Hakkı

İşçilerin haftalık çalışma saati meşru olarak 45 saattir. Bu saat vakitcinin üstünde çalışan işçiler amacıyla işveren doğrulusunda çalışma ücreti %50 zamlı olarak ödenmelidir. Mola vakitleri bu zamlı proses amacıyla geçerli değildir.

Yıllık İzin Hakkı

1-5 sene arasında şirkette çalışmakta olan işçiler amacıyla 14 gün, 5-15 sene arası çalışmakta olan işçiler amacıyla 20 gün, 15 sene ve üzeri çalışma vakitı olan işçiler amacıyla 26 günlük senelik izin hakkı sahip olunantur. İşçi çalıştığı vakit vakitınce kullanmadığı senelik izinlerinin ücretini, işten çıkartıldığında tazminatı ile birlikte alma hakkına sahiptir.

AGİ (Asgari Geçim İndirimi) Hakkı

Asgari Geçim İndirimi, işçiler amacıyla uygulanmakta olan bir gelir vergisi indirimidir. Uygulanmakta olan gelir vergisi indiriminin tutarı işçilerin uygar hallarına, evli ise eşlerinin çalışıp çalışmıyor olmalarına ve çocuk sasenearına göre değişiklık göstermektedir.

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti Hakkı

1 Ocak, 29 Ekim, 1 Mayıs, 23 Nisan, 15 Temmuz, 19 Mayıs, 30 Ağustos ve dini bayramlar tatil günleri olarak kabul edilmektedir. İşçinin sözleşmesi amacıylade resmî tatil günlerinde çalışılabilir ibaresi bulunmuyorsa işçi resmî tatil günlerinde çalışma yükümlülüğü altında değildir. Tatil günlerinde çalışıldığında işçiye bütün gün çalışmasa bile 1 günlük çalışma ücreti kadar ek ücret ödenmektedir.

Ayrımcılık Tazminatı Hakkı

Aynı işi yapan fakat ikramiye, mesai vakitı, mesai ücreti konularda ayrımcılığa maruz kalan işçilerin ayrımcılık tazminatına müracaat yapma hakları vardır.

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

reklam engelemeyi kapatın az da olsa destek olunuz.